คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 

 
Skip Skip ผลงานนักเรียนSkip หน้าหลักSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี

เว็บไซด์ ครูพงษ์@วิชรป่าซาง เป็นเว็บไซด์ e-Learning ด้วยระบบ Moodle 1.8.4+ ผู้ดูแลระบบมีเจตนานำเสนอสื่อบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 3-4) และโปรแกรมประกอบการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำข้อมูลผู้เรียน เช่น การวิเคราะห์ผู้เรียนด้วย SDQ,EQ,การสำรวจลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน
  ผู้สนใจนำบทเรียนเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา สามารถสมัครและดาวน์โหลดบทเรียนไปทดลองใช้ได้ โดยไม่สงวนสิทธิ์ทางกฏหมาย

ประเภทของรายวิชา


ข่าวและประกาศ

รูปภาพของสุรพงษ์ วงศรีคุณถาวร
บทคัดย่อและสรุปผลงาน
โดย สุรพงษ์ วงศรีคุณถาวร - เสาร์, 25 เมษายน 2009, 03:45PM
  บทคัดย่อและสรุปผลงานทางวิชาการ การพัฒนา บทเรียน e-Learning เรื่อง บทเรียน e-Learning หนู ทำได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รูปภาพของสุรพงษ์ วงศรีคุณถาวร
ทักทายกันก่อน
โดย สุรพงษ์ วงศรีคุณถาวร - อังคาร, 18 มีนาคม 2008, 09:45AM
 

  เว็บไซด์ ครูพงษ์@วิชรป่าซาง เป็นเว็บไซด์ e-Learning ด้วยระบบ Moodle 1.8.4+ ผู้ดูแลระบบมีเจตนานำเสนอสื่อบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 3-4) และโปรแกรมประกอบการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำข้อมูลผู้เรียน เช่น การวิเคราะห์ผู้เรียนด้วย SDQ,EQ,การสำรวจลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน,หาค่า IOC,E1/E2,ค่า p ค่า r,วิเคราะห์แบบสอบถาม เป็นต้น
  ผู้สนใจนำบทเรียนเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา สามารถสมัครและดาวน์โหลดบทเรียนไปทดลองใช้ได้ โดยไม่สงวนสิทธิ์ทางกฏหมาย
Skip

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28   
Skip เข้าสู่ระบบ